Maskinhall

Prisvärd hallar för maskiner som går att komplettera med luftning

Kan monteras på befintlig plansilo. Finns i bredd från ca. 12 meter till ca. 21 meter. Längd efter önskemål. Snözon upp till 3.7.

Kontakta oss idag